mCENTREX

 

Vårt tjänstekoncept för våra företagskunder som önskar vara väldigt mobila heter mCENTREX och betyder "Mobile-Centralized-Exchange" och innebär att användare i huvudsak önskar använda sina mobiltelefoner (smartphones) i sin verksamhet.