TeleMöte / KrisRum
Vi har nu anpassat vårt ordinarie telemöte för egna telefon-rum som går att låsa för sin egna verksamhet. Rummen ringer automatiskt ut och "hämtar in" deltagarna på bokad eller schemalagd tid. Man kan naturligtvis även och momentant själv starta upp ett telemöte.
Tjänsten passar utomordentligt bra för större företag och organisationer som snabbt önskar samla sin ledningsgrupp vid akut situation eller schemalaga möten.
Då samtliga deltagare i mötet är fördefinierade så uppnås hög säkerhet mot obehörig deltagare. Samtliga mötesdeltagare kan även visuellt följa aktiva deltagare i sin mobil-web eller via sin dator.  

KRISRUM

Denna paketering är anpassad med flera funktioner som är lämpliga att använda vid akut situationer där företag och organisationer snabbt vill sammankalla en sluten grupp av personer

TeleMöte

Denna paketering är anpassad med flera funktioner som är lämpliga att använda vid planerade situationer där företag och organisationer önskar kunna använda sitte eget dedikerade mötesrum på sina egna villkor

Telemöte "Light"

Enkelt och helt gratis telefonmöte utan några speciella kontroller.
Deltagare väljer helt enkelt ett valfritt rumsnummer (PIN-kod) innan sitt möte och uppger detta nummer när man ringt in till 08-20101299 och uppmanas följa inloggningen