SOFTPHONE FÖR DIN MOBIL
Mobil softphone i din telefon eller dator

WEBNUMMER
Denna tjänst är egentligen allt från en telefonlinje till till företag eller webshop till en komplett telefonväxel för företag.
Tjäsneten innehåller

  • Gruppnummer
  • Samtalskö
  • Direktnummer
  • Vidarekopplingar
  • Registrera en SIP telefon
  • etc. etc.