Beskrivning (TEMPORÄRT TELEFONNUMMER)

Ibland kan ett temporärt telefonnummer vara lämpligt, vid exempelvis annonsering eller kanske då man önskar kunna vara annonym men ändå kunna bli uppringd.

Du loggar in på vår portal "temp.applion.se" och kopplar själv samman det nummer som du vill kunna besvara samtal på.

Ditt valda nummer är det du presenterar när du ringer och när du blir uppringd på ditt nummer så kopplas samtalet till ditt vanliga nummer som exempelvis kan vara din vanliga mobiltelefon.

Samtalstaxan är 1,25 kr per minut för alla Svenska vanliga samtal och det belopp du förbetalt är det som minutavgiften avräknas mot. Du kan enkelt ladda på med hjälp av ditt kredikort direkt i vår webbutik. Ange ditt "Temporära nummer" i meddelandefältet vid extra inbetalningar på ditt konto.

Om du inte använder ditt konto så stängs det automatiskt efter 3 månader.
Vi kan dock automatiskt fortsätta att debitera ditt förbetalda konto med 20 kr per månad om du vill behålla ditt nummer en längre tid och då fortsätter nummret att vara tilldelat dig. Så länge det finns pengar på ditt konto så är numret fortsatt tilldela dig.