Web 2 SMS är en tjänst som möjliggör att kunna skicka SMS till enskilda mottagare eller till multipla motagare samtidigt som man kan ange unik avsändare.

Det är möjligt att skapa egna mottagarlistor samt grupper och att kunna ange tidpunkt för utskick (fördröjt utskick).

Vid eventuellt besvar av skickade SMS, så skickas dessa till angiven email.