BYOD (Bring Your Own Device)

Med denna tjänst kan du som anställd

 • Enbart behöva bära med dig EN telefon
 • Svara och ringa med den nedladdade ”jobbtelefonen” när du arbetar
 • Kunna slippa att ”lämna kvar” ditt "inarbetade" jobb-nummer om du byter arbetsgivare
 • Kunna få tillgång till ny telefon (arbetsgivare kanske köper)
 • Kunna ringa som vanligt på din privata telefon
Som arbetsgivare kan du
 • Spara dyra mobilabonnemang
 • Slipper kräva att anställd måste återlämna "sitt inarbetade" telefonnummer när anställd slutar
 • Anställd blir en del av växeln och alla dess företagsfunktioner (ring-grupp, hänvisning, röstbrevlåda till email, etc.)

Scenario A: Du har

 • En privat telefon
 • En jobb-telefon
Med BYOD slipper du den ena telefonen

Scenarie A: Du har

 • En privat telefon
 • En jobb-telefon
Med BYOD slipper du den ena telefonen