CallControl - Ringgrupp

CallControl (Samtalskontroll) är en samling av olika funktioner som vi har byggt in i våra olika tjänstepaket och med syfte att kunna hantera inkommande och utgående samtal som kan ha behov av att både filtreras och distribueras men även att välkomna besökare (inringare).

Gemensamma funktioner
> Logga in i svarsgrupp
> Justerbar ringtid för att besvara ett samtal
> Valbar ringtid innan ett samtal kopplas vidare till nästa agent "vid ej svar"
> Välkomstbesked - egna inspelade talmeddelanden eller via funktionen "text 2 Speech"
> Meddelande om att annan agent tagit ett påringt samtal (vid parallell utringning till framförallt mobil)
> Vi kan filtrera på okända eller kända telefonnummer, datum och tid, blockera in eller ut, etc.

Tillvalstjänster

> Kö-position

> Avbrutet (tappat) samtal
Samtal som återupprings av samma inringare styrs omgående och utan att behöva vänta på några svarsbesked till samma agent och till dennes personlig kö och om agenten är upptagen med nytt samtal så kan agent pendla mellan det pågående samtalet och det avbrutna samtalet.

> Call Matching
Samtal noteras på de respektive olika agenterna i en svarsgrupp och om nytt samtal från samma inringare (ANR) ringer så styrs sådant samtal till samma agent som senast pratade med inringaren. Inringare måste dock invänta sin turordning inom samma kö samt lyssna på talbeskeden som ev finns inom svarsgruppen. Call Matching är enbart en styrfunktion till samma agent som förra samtalet.
Det finns även möjlighet för inringande att välja någon annan agent genom att trycka "2" efter att ha lyssnat på ett välkomstmeddelande som uppmanar att "önskar du vilja bli direkt framkopplad till den person som du senast pratat med - tryck "1" eller dröj kvar och om du vill prata med någon av våra övriga medarbetare - tryck "2".

Man kan även välja hur lång tid tillbaka svarsgruppen skall minnas "CallMatching" samt hur länge ett samtal skall fortsätta ringa på den personliga agenten innan utkoppling till övriga agenter inom svarsgruppen. CallMatching noteras inte om Agenten nekar ett samtal i sin personliga kö och sådant samtal skickas därmed till ordinarie kö.

Framkoppling till svarsagent (person inom svarsgrupp)

⇒ Distribution av samtal
     Inkommande samtal kan med fördel erbjudas ett VÄLKOMSTMEDDELANDE * för att sedan påbörja en utringning till inloggade i 
     samma RINGGRUPP

⇒ Filtrering av samtal
     → Vi kan filtrera på okända eller kända telefonnummer, datum och tid, blockera in eller ut, etc.

> Parallell
Ringgruppen skickar samtal samtidigt till de personer (agenter) som finns inloggade i svarsgruppen. Den som först besvarar samtalet (trycker siffran "1" i sin mobiltelefon (om sådan används för att besvara samtal) får samtalet och övriga får "missat samtal" i sina mobiltelefoner (om sådana används). Använder man istället en IP-telefon (softphone eller vanlig) så behöver man inte trycka på "1".

Vi rekomenderar inte detta distributionssätt men vill man ändå använda parallell-distribution så bör antal inloggade i sådan grupp vara enbart några fåtal individer.

> Turordning
Svarsgruppen har inloggade med sina respektive fasta positioner och där samtal kopplas vidare till nästa om inte den tidigare svarar inom specierad  tid. 

> Senaste Samtalet
Svarsgruppen kopplar fram samtal till samma person (agent) som senast tog ett samtal och kopplar vidare till nästa vid ej svar.

> Round Robin
Svarsgruppen försker att sprida samtal så jämt som möjligt och den som har varit längst ledig får nästa samtal.

* VÄLKOMSTMEDDELANDEN (exempel)
Hej och välkommen till ABC - Vi tar strax emot ditt samtal
Hej och välkommen till ABC - Just nu är vi upptagna i andra samtal - men dröj kvar så besvarar vi ditt samtal så snart vi kan
Hej och välkommen till ABC - Vi har gått för dagen - välkommen åter

** RINGGRUPP
Ett antal personer som är inloggade i en gemensam gruppering för att kunna hjälpas åt att effektivt kunna besvara samtal och meddelanden