Beskrivningar av våra gratis att använda testnummer
 
079 008 3691    Direkt Eko där du kan testa hur du själv låter (bra när du vill testa olika system, fungerar också att skicka SMS* till)
079 008 3692    Läser upp aktuellt klockslag motsvarande "Fröken Ur"
​079 008 3693    Spelar uptaget-ton (bra för test)
079 008 3694    Talar om det telefonnummer som du ringer ifrån
079 008 3695    Ej Svar (bra för test)
079 008 3696    Spelar oavbrutet upp en ganska så trist Musik
​079 008 3697    Du spelar in din egen röst i 10 sekunder och lyssnar sedan hur du själv låter
​079 008 3698    Spelar in ljudfiler som du sedan kan be oss lägga in i ditt eget växelsystem
​079 008 3699    Flera olika tester såsom DTMF, etc som man kan testa här

* Om du vill prova hur ditt SMS ser ut så skickar du ditt meddelande till "079 008 3691" och får samma text direkt i ett svar till din mobil