Våra utlandspriser är ej uppdelade på mobila eller fasta telefonnummer då man normalt inte vet vad som kan vara ett mobil eller fast nummer när man ringer till någon som finns på något internationellt telefonnummer.
Istället är våra utlandspriser väldigt enkla att förstå då samma pris gäller för samtliga samtalstyper till vanliga mobila och fasta telefonnummer.