INSPELNING AV TELEFONSAMTAL

Nedan visar vi två olika tjänster som är gratis att använda. Den vänstra "spela in ert telefonsamtal" och kan vara bra vid olika situationer där man enkelt och snabbt vill kunna spela in ett telefonsamtal som man själv ringer. Notera att det alltså enbart är möjligt att spela in samtal som DU ringer från din telefon då det är du som initierar inspelningen.
Den högra tjänsten "Gör ditt eget röstmemo" kanska kan vara bra vid olika andra situationer

Spela in ert telefonsamtal
Använd funktionen "3-part" i din egen telefon tillsammans med denna tjänst för att spela in ert samtal

Spelar in samtalet mellan dig och den du ringer och skickar den inspelade samtalsfilen till din email.
Vi sparar ingen inspelning i våra system.
För att aktivera denna gratistjänst så skickar du ett SMS till 072 400 2040 och anger den email som du vill få dina inspelade samtalsfiler skickade till. Vill du byta till en annan email så gör du om proceduren.
För att sedan spela in dina samtal så ringer du 0724002040 för att starta inspelningen som börjar efter "pipet". Därefter ringer du till personen du vill spela in och trycker på "koppla samman" på din telefon. Nu kan ni prata som vanligt och samtalet spelas in.
Efter avslutat samtal skickas samtalsinspelningen till din email. Om du vill avsluta inspelningen så kan du även växla till numret (0724002040) och lägga på denna del av ert samtal och skulle du behöva starta inspelningen under ett pågående samtal så ringer du numret och slår samman samtalen i din telefon.

Gör ditt eget röstmemo 
Ring till 0724002040 och få din egen inspelning till din e-mail
 

Ibland kanske det finns behov av att spela in en "minnesanteckning" och du kan enkelt och helt fritt använda denna tjänst för dina ljudmemon och din egen inspelning skickas till din email.
Vi sparar ingen inspelning i våra system.
För att aktivera denna gratistjänst så skickar du ett SMS till 072 400 2040 och anger den email som du vill få dina inspelade samtalsfiler skickade till. Vill du byta till en annan email så gör du om proceduren.
För att sedan spela in dina samtal så ringer du från samma telefon till nummer 0724002040 och ditt samtal börjar spelas in efter "pipet"
Ditt ljudmemo skickas till din email när du lägger på (röd knapp).