Om du snabbt och enkelt (ad-hook) behöver sammankalla till en telefonkonferens så kan du ringa till 0701302099 och ange ditt eget mobiltelefonnummer som din egen kod och denna kod anges sedan av de andra deltagare som du vill bjuda in i ditt rum.
Om du istället väljer att ange vilken kod som helst så går även det bra men då finns det en större risk att obehöriga som inte skall delta i konferensen av misstag väljer samma kod och kan råka komma in i ditt rum.
Välj helst någon kod som innehåller fler än ex 4 siffror och är lite unik.


Om du istället vill planera en telefonkonferens så kan du enkelt (och gratis) fylla i beställningsformuläret (finns nedan) och skapa din egen konferens med de deltagare som du anger (deras telefonnummer och email)

Om ni vill använda webfunktionen så ni loggar in på "tel.applion.se" och trycker sedan på siffran "0" i era respektive telefoner för att erhålla en engångskod för inloggningen till motsvarande websida för er konferens.
Nu kan ni se och hålla koll på vilka som är deltagare i rummet och ni kan också låsa ert rum så att inga andra kommer in, skicka meddelanden mellan varandra, etc.


RING IN - ERHÅLL ETT SMS eller email MED INLOGGNING TILL DIN PORTAL DÄR DU KAN SE VILKA SOM DELTAR
 

Nedanstående bild visar hur enkelt det är att beställa och använda Applion telefonkonferens som är Gratis

 AD HOOK GRATIS KONFERENS

Denna tjänst är gratis att använda och väldigt enkel att använda. Du ringer helt sonika nummer 070-130-2099 och anger en valfri sifferkod. Använd gärna fler än 4 siffror i ojämn följd för din sifferkod och dela sedan samma kod med dem som du vill skall delta i din konferens. Ni kan vara max 10 personer i samma konferens men det går dock att utöka till 35 deltagare men det brukar bli lite störigt med så många, speciellt om dessa inte har mutat (lyssnarläge) sin telefon.

Om ni vill kunna koppla samman webb till er konferens för att kunna använda flera funktioner så besöker ni "tel.applion.se" och knappar in den kod var och en erhåller när denne trycker på siffran "0" i sin telefon.

Om man anger sitt eget telefonnummer som kod så blir man "Admin" för rummet och får några extra verktyg (se nedan).

Som Administratör får du inloggning till en liten webbportal där du kan ex chatta ("one2one" och "one2all"), muta, varna och även lägga på luren för störande deltagare.

Som Deltagare kan du muta dig själv och övriga ser detta i den lilla webbportalen.

Samtliga deltagare i ditt rum aviseras när dom kommer in eller lämnar rummet då det brukar vara intressant att veta vilka som deltar. I webbportalen kan man också se samtliga deltagare och deras status, såsom ex avstängd mikrofon (lyssnarläge)

 EGEN GRATIS KONFERENS 

Du kan också skapa en egen konferens där du som Admin kan välja vilka som skall få ringa in till din konferens. Formuläret nedan kan användas för att konfigurera din konferens.

Beställ din "egen" gratis konferens

  • Skriv in ditt telefonnummer (din mobil) så att vi kan skicka dig ett SMS med en direktlänk till din konferens
  • Ange NAMN, E-POST, TELEFONNUMMER för samtliga deltagare och separera varje del med ett komma