Enklaste Inspelning av Samtal
Använd 3-part i din egen telefon och spela in dina samtal

Spelar in dina samtal och skickar samtalsfilen till din email. Inget sparas hos oss.
Skicka ett SMS till 0724002040) 0701302098) och ange den email som du vill få dina inspelade samtalsfiler skickade till.
För att sedan spela in dina samtal så ringer du 0724002040 för att starta inspelningen. Därefter ringer du till personen du vill spela in och trycker på "koppla samman" på din telefon. Nu kan ni prata som vanligt och samtalet spelas in.
Efter avslutat samtal skickas samtalsinspelningen till din email.

Avsändare för din inspelning är [email protected]

Spela in alla samtal

Spelar in både dina inkommande och utgående samtal