BESKRIVNING
Biz 2.0 är ett avancerat webbgränssnitt som möjligör att användare enkelt kan arbeta varhelstifrån då det enda som i princip
behövs är modern webbläsare.
Då BIZ 2.0 utnyttjar de av världens största öppna programvaror såsom Linux och Asterisk så blir BIZ 2.0 väldigt kraftfullt och kostnadseffektivt.
BIZ 2.0 passar både för mindre likväl som för de absolut största organisationerna och kan i princip hantera obegränsade samtalsvolymer.

FÖRDELAR
BIZ är helt webbaserat och kräver ingen installation. Dock måste man kundanpassa BIZ vilket innebär att vi installerar det antal olika telefonköer, användare för de olika köerna, svarsmeddelanden, ev öppettider, statistik , etc.
Denna kundanpassning / konfiguration brukar ta några timmars tid i anspråk men det blir ändå inga större belopp man måste betala innan man är igång med sitt BIZ. Kontakta oss gärna för ett prisförslag.
Kopplar man in sitt eget webbaserade kund eller annat system i den stora arbetsytan inom BIZ får man ett väldigt användarvänligt system där BIZ funktionerna ärplacerade längst upp samt th på bildskärmen och endast upptar en liten del av den totala arbetsytan.

PRISER:
Våra priser kallar vi "supportavgifter" och dessa är månadsavgifter och baseras på användning enl nedan
+ Användarkonton: 75 kr/anv
+ Telefonkö: 195 kr/kö (ink köpbesked)
+ Per planerad inloggad agent: 500 kr/agent*
+ Egen virtuell server: 750 kr (single VPS inom moln)
+ Nummerserie: Se prislista
+ Trafikavgift: 10 öre per minut för inkommande besvarade samtal samt rabatt på vår ordinarie telefonprislista (ringda samtal)
+ Timarvode för anpassning och extra support (utöver systemsupport som ingår i ordinarie supportavgift): 995 kr/tim
   (kontorstid). På kvällstid tillkommer även 50% och på helger tillkommer 100% på den extra supportavgiften.

*Om man exempelvis önskar kunna bemanna 20 samtidga agenter per dagtid så kostar denna del totalt 10000 Kr/mån

YTTERLIGARE INFORMATION:
Se gärna WNO för callcenter eller ringgrupp som brukar kunna räcka för de flesta mindre verksamheter.

Agent "live" status