Gör ditt eget röstmemo 
Ring till 0724002040 och få din egen inspelning till din e-mail
 

Ibland kanske det finns behov av att spela in en "minnesanteckning" och du kan enkelt och helt fritt använda denna tjänst för dina ljudmemon.
Din egen inspelning skickas till din email. Vi sparar ingen inspelning i våra system.
För att aktivera denna gratistjänst så skickar du ett SMS till 072 400 2040 och anger den email som du vill få dina inspelade samtalsfiler skickade till.
För att sedan spela in dina samtal så ringer du 0724002040 och ditt samtal börjar spelas in efter "pipet"
Ditt ljudmemo skickas till din email när du lägger på (röd knapp)

Spela in ert telefonsamtal
Använd funktionen "3-part" i din egen telefon och spela in ert samtal

Spelar in samtalet mellan dig och den du ringer och skickar den inspelade samtalsfilen till din email.
Vi sparar ingen inspelning i våra system.
För att aktivera denna gratistjänst så skickar du ett SMS till 072 400 2040 och anger den email som du vill få dina inspelade samtalsfiler skickade till.
För att sedan spela in dina samtal så ringer du 0724002040 för att starta inspelningen som börjar efter "pipet". Därefter ringer du till personen du vill spela in och trycker på "koppla samman" på din telefon. Nu kan ni prata som vanligt och samtalet spelas in.
Efter avslutat samtal skickas samtalsinspelningen till din email.

Spela in alla samtal

Spelar in både dina inkommande och utgående samtal


Spelar in alla samtal som ringer in till dig eller som du ringer.
För denna tjänst behöver du ha ett telefonnummer från oss (du kan även portera in ditt nummer till oss).

Du anger en email dit samtalsfilerna skall skickas. Inga inspelade filer sparas i våra system.
Du kan svara på inringade samtal direkt i din vanliga telefon samt även ringa dina samtal från din vanliga telefon.
Det nummer som presenteras när du ringer är ditt nummer hos oss (och alltså inte ditt eget telefonnummer).
Dessutom kan du se vem som ringer samt att erhåller en avisering (meddelande) som ber dig trycka "1" när du skall svara. Väldigt bra för att på så vis kunna svara korrekt samt att inga samtal råkar hamna i ditt eget privata mobilsvar.