APPLION GRATISKONFERENS är vårt enklaste men ändå väldigt kraftfulla tjänst för att kunna mötas via telefon men även med en enkelt webgränssnitt (se bild th.).

Ring till telefonnummer 0701302099 och knappa in en egen PIN-kod (minst 4 siffror) och denna PIN ger du sedan till de deltagare som skall vara med i konferensen.

Samtliga deltagare besöker https://tel.applion.se och anger samma PIN-kod som för konferensen.

Funktioner som ingår i gratiskonferensen

 1. Individ chatt mellan deltagare
 2. Grupp (rum) chatt där samtliga kan se vad som skrivs
 3. Admin kan sätta deltagare i "lyssnarläge" (muta) 
 4. Deltagare kan avisera till admin när han/hon vill begära ordet 


Vi erbjuder även följande tillval

 • Eget telefonnummer
 • Personlig avisering med SMS och email inkluderande en direkt länk för snabb inloggning till konferensen (admin skickar dessa)
 • Personligt välkomstmeddelande så att deltagare känner igen sin konferens
 • Enskilda mötesrum för deltagare som önskar öppna upp ett eget mindra rum för egen privat diskusion. Sådant rum och dess deltagare syns som ett "sub-rum" för samtliga deltagare i huvudkonferensen men är i övrigt helt privat. Deltagarna i behåller sin position i huvudkonferensen och deras "smileys blir aktiva när deltagarna är tillbaka.
 • Admin kan momentant "kalla in" deltagare med SMS avisering inhållande en direkt länk
 • Statistik som visar
  • Deltagare (nummer, email, alias)
  • Tid for start stop av konferensen samt de olika deltagarnas närvaro
GRATIS TELEFONKONFERENS