BESKRIVNING
Biz 2.0 är ett avancerat webbgränssnitt som möjligör att användare enkelt kan arbeta varhelstifrån då det enda i princip
behövs är modern webbläsare.
Då BIZ 2.0 utnyttjar de av världens största öppna programvaror såsom Linux och Asterisk så blir BIZ 2.0 väldigt kraftfullt och kostnadseffektivt.
BIZ 2.0 passar både för mindre likväl som för de absolut största organisationerna och kan i princip hantera obegränsade samtalsvolymer.

FÖRDELAR


PRISER:


YTTERLIGARE INFORMATION:

Agent "live" status