Telenor Vidarekoppling

Telenor Vidarekoppling
Nedan finns instruktioner för hur du vidarekopplar ditt Telenor abonnemang.

Direkt vidarekoppling.
Knappa in **21*[Riktnummer + telefonnummer]# på telefonen
Exempel: **21*0731234567#
Ring upp/tryck på symbolen för lur.
För att ta bort vidarekoppling tryck in ##21# på telefonen och ring upp/tryck på symbolen för lur.

Vidarekoppling vid ej svar
Knappa in **61*[Riktnummer + telefonnummer]#
Exempel: **61*0731234567#
För att ta bort vidarekoppling vid ej svar tryck in ##61# på telefonen och ring upp/tryck på symbolen för lur.

Vidarekoppling vid upptaget
Knappa in **67*[Riktnummer + telefonnummer]#
Exempel: **67*0731234567#
För att ta bort vidarekoppling vid upp upptaget tryck in ##67# på telefonen och ring upp/tryck på symbolen för lur.

Vidarekoppling när telefon är avstängd
Knappa in **62*[Riktnummer + telefonnummer]#
Exempel: **62*0731234567#
För att ta bort vidarekoppling vid avstängd tryck in ##62# på telefonen och ring upp/tryck på symbolen för lur.