Vidarekoppling från en Telia telefon

https://www.telia.se/privat/support/info/vidarekoppling-mobil-telefoni

Vidarekoppling mobil
Du kan välja att ställa in dina vidarekopplingar direkt Mitt Telia, där kan du också se status för dina vidarekopplingar. Klicka bara på det abonnemang du vill vidarekoppla och välj Inställningar. Obs! Du kan vidarekoppla till svenska, norska, danska och finska telefonnummer. Tänk på att kostander kan uppstå om du vidarkopplar ditt abonnemang vid t.ex. utlandsvistelser, läs mer här. Tänk även på att det inte går att vidarekoppla kontantkort, för att få tillgång till den funktionen behövs ett mobilabonnemang. 
Vidarekoppling till Mobilsvar vid upptaget
Låt mobilsvar ta dina samtal när du pratar i mobil

Tryck *67*  [riktnummer + ditt telefonnummer utan första nollan] #.
Tryck på symbolen för lur.
Urkoppling: 
Tryck ##67#.
Tryck på symbolen för lur.
Kontroll: 
Tryck *#67#.
Tryck på symbolen för lur. 
Vidarekoppling direkt
Tryck **21* [riktnummer + telefonnummer] #. 
Tryck på symbolen för lur.
Urkoppling:
Tryck ##21#.
Tryck på symbolen för lur.

Kontroll:
Tryck *#21#.
Tryck på symbolen för lur.
När telefonen är avstängd eller inte har täckning
Tryck **62* [riktnummer + telefonnummer] #.

Urkoppling:
Tryck ##62#.
Tryck på symbolen för lur.

Kontroll:
Tryck *#62#.
Tryck på symbolen för lur.
Vidarekoppling när du inte kan svara med tidsangivelse
Vidarekoppla samtalet om du inte kan svara inom en utsatt tid. 

Tryck **61* [riktnummer + telefonnummer]**tid #. (OBS! ** även innan tid här)
Tryck på symbolen för lur.
Urkoppling:
Tryck ##61#.
Tryck på symbolen för lur
Tid anges: 5, 10, 15 osv. upp till 30 sekunder. Varje sekund motsvarar en signal.
Avsluta alla vidarekopplingar
Tryck ##002#.
Tryck på symbolen för lur.