Vidarekoppla din Tre mobil

iPhone:
Gå in i Inställningar > Telefon > Vidarekoppling > Slå på "Vidarekoppling" och skriv in numret som samtalen ska gå till.

Android:
Gå in i Telefon > Tryck på de "tre prickar" > Inställningar > Fler inställningar > Vidarekoppling av samtal > Röstsamtal > Välj ett önskat val > ange numret som samtalen ska gå till.