Nedanstående formulär använder du för att beställa ditt 020-nummer
Vi fakturerar dig i efterskott per månad för ditt 020-nummer samt mottagna samtal, 50 öre per samtalsminut (ex moms).
LÄNK TILL VÅRA 020-NUMMER

  • Här anger du vilket 020-nummer du önskar beställa.
  • Ange det telefonnummer som skall användas för att besvara samtal som kommer in via ditt valda 020-nummer.