Registrerings och ansökningsformulär för flytt (portering) av existerande telefonnummer

  • Notera att en nummerportering normalt tar ca 10 arbetsdagar. Det går bra att portera enstaka nummer eller hela nummerserier.
    Ange gärna om ni önskar behålla en eventuellt existerande nummerinformation för Nummerupplysning (118, Eniro, Hitta, etc.)

    NOTERA ATT NUMMERPORTERING INTE ÄR MÖJLIG UTAN ATT NEDAN ANGE PERSON ELLER ORGANISATIONSNUMMER FÖR DET ABONNEMANG SOM INNEHAR DET NUMMER SOM SKALL PORTERAS.

  • Innehavaren av det existerande abonnemenget avseende det/de nummer som skall porteras

  • Separera flera nummer med ett kommatecken (,)

    Nummerserie består av sammanhängande nummer om 10, 20, 30, 100, osv. och man anger seriens 1:a siffra samt ett bindestreck före dess avslutande siffra (ex: för en 10-serie i Stockholm)
  • Ange till vilken av våra tjänster ert nummer skall kopplas
Parkering
WebbNummer
SIP trunk
Smarta Tjänster