EXPAT PHONE EXPAT PHONE

EXPAT PHONE (Global Working and Living)
Personer som arbetar eller bor utomlands köper för det mesta ett extra lokalt SIM-kort i det besökta landet och kommer därför ofta att behöva ha 2 telefoner eller köpa en s.k "Dual SIM-telefon".
Ett bättre alternativ är att använda vår "Expat-telefon" och bara omdirigera ditt "hemma-SIM" till det nyinköpta lokala SIM-kortet i landet du besöker.
Då kan du:
Filtrera dina inkommande telefonsamtal till din hemma-mobil (inga störande samtal mitt i natten), visa ditt vanliga hemtelefonnummer när du ringer dina "hem-samtal", ta emot och skicka SMS.  Du behöver inte ens köpa en telefon med dubbla SIM-kort eller ha med dig 2 telefoner.
Med EXPAT PHONE kan du behålla ditt hemma-telefonnummer och även utnyttja fördelarna med ett lokalt SIM-kort och telefonnummer i ditt besöksland.
Vi har här satt samman några beskrivningar för Thailand som ju är ett populärt resmål